KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI

Sinds de oprichting van het kwaliteitsregister paramedici in juli 2000 ben ik kwaliteitsgeregistreerd.  Ik voldoe daarmee aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars.  Mijn KP registratienummer is: 19901114394.

 

SAMENWERKING

In de eerste lijn neem ik deel aan een aantal (multi)disciplinaire netwerken:

  • Netwerk Solknet
  • Netwerk Slaapoefentherapie
  • Netwerk slaapslim
  • Netwerk Chronische Pijn
  • Intervisie kwaliteitsgroep

PATIENTTEVREDENHEIDSONDERZOEK- QUALIZORG

Na afronding van de behandeling kan gevraagd worden of u zou willen meewerken aan een onderzoek de tevredenheid over de behandeling, het resultaat, de bejegening. Deelname is vrijblijvend. Op de website van Qualizorg staat meer beschreven over de opzet en inhoud van het tevredenheidsonderzoek en wat dat voor u en mij betekent, zie www.qualizorg.nl 

KLACHTREGELING

Gelukkig zijn de meeste patienten zeer tevreden over de gegeven behandelingen. Mocht u ontevreden zijn, dan verzoek ik u om als eerste met mij contact op te nemen. Ik ga dan samen met u de klacht bespreken en de klacht verhelpen.  Mocht u toch nog niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure: De klachten en Geschillen regeling Paramedici biedt u een onafhankelijk functionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket Paramedici te gaan voor nadere informatie, het aanmeldformulier  en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit, of heeft u nadere vragen , dan is het ook mogelijk het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Mail: info@klachtenloketparamedici.nl.  Telefoon: 030-3100929 (bereikbaar van maandag-vrijdag van 9.00-12.30 uur)