KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI

Sinds de oprichting van het kwaliteitsregister paramedici in juli 2000 ben ik kwaliteitsgeregistreerd.  Daarmee voldoe ik aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars.  Mijn KP registratienummer is: 19901114394/p

SAMENWERKING

In de eerste lijn neem ik deel aan een aantal (multi)disciplinaire netwerken:

  • Netwerk Solknet
  • Netwerk Slaapoefentherapie
  • Netwerk slaapslim
  • Netwerk Chronische Pijn
  • Intervisie kwaliteitsgroep

PATIENTTEVREDENHEIDSONDERZOEK- QDNA

Na afronding van de behandeling kan gevraagd worden of je zou willen meewerken aan een onderzoek de tevredenheid over de behandeling, het resultaat, de bejegening. Deelname is vrijblijvend. Op de website van QDNA staat meer beschreven over de opzet en inhoud van het tevredenheidsonderzoek en wat dat voor u en mij betekent, zie www.qdna.nl 

KLACHTREGELING

Gelukkig zijn de meeste patienten zeer tevreden over de gegeven behandelingen. Mocht je ontevreden zijn, dan verzoek ik jou om als eerste met mij contact op te nemen. Ik ga dan samen met jou de klacht bespreken en de klacht verhelpen.  Mocht je toch nog niet tevreden zijn, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure: De klachten en Geschillen regeling Paramedici bied jou een onafhankelijk functionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket Paramedici te gaan voor nadere informatie, het aanmeldformulier  en uitleg over de procedure. Kom je er niet uit, of heb je nadere vragen , dan is het ook mogelijk het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Mail: info@klachtenloketparamedici.nl.  Telefoon: 030-3100929 (bereikbaar van maandag-vrijdag van 9.00-12.30 uur)