Algemene informatie

Duizeligheid is het gevoel dat beleefd wordt wanneer de relatie tot de ruimte om je heen verstoord is. Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Die informatie is afkomstig uit de volgende systemen.

De evenwichtsorganen.  Dit orgaan is gelegen in het binnenoor en is gevoelig voor bewegingen van het hoofd, de snelheid waarmee wij bewegen en de stand van ons hoofd ten opzichte van de zwaartekracht.

De ogen: Hierdoor krijgen wij informatie waar de horizon is en dus waar de zwaartekracht zich bevindt. Daarom is het moeilijker om de balans te bewaren tijdens lopen of stilstaan wanneer de ogen gesloten zijn.

Spiergevoel.  Onze spieren kunnen “voelen” hoeveel onze gewrichten belast worden. Onze nek- en beenspieren zijn hierbij het meest actief. om ons evenwicht en balans in de ruimte te bewaren.

De signalen van de evenwichtsorganen, de ogen en het spiergevoel worden verwerkt in de hersenen. Vanuit de hersenen worden dan prikkels teruggestuurd naar de spieren om onze houding aan te passen of het evenwicht te bewaren.

Als er een verschil is in de waarneming van ons lichaam ten opzichte van de verwerking in onze hersenen, kan er een gevoel van duizeligheid en/of evenwichtsverlies ontstaan. Afhankelijk van verstoring in het evenwichtsorgaan, de oogspieren en/of de nek/beenspieren ontstaan verschillende vormen van duizeligheid.

Ook andere oorzaken kunnen een licht gevoel in het hoofd geven of het gevoel flauw te vallen zoals hyperventilatie, angst, depressie, lage bloeddruk, hartfunktieproblemen of medicatie

 

BPPD

BPPD is een vorm van duizeligheid waarbij u het gevoel heeft dat de wereld om u heen draait terwijl u zelf stilstaat. Dit komt doordat de oorsteentjes die in het evenwichtsorgaan aanwezig zijn, op een plek terecht zijn gekomen waar ze niet horen. De steentjes kunnen terecht gekomen zijn in een van de drie halfcirkelvormige kanalen,  meestal het achterste of horizontale kanaal.

Nek en duizeligheid

Als duizeligheid wordt omschreven als een licht gevoel in het hoofd of een onstabiel gevoel in combinatie met wazig zicht, misselijkheid en nekpijn, wordt er wel eens gesproken over “duizeligheid vanuit de nek” Vooral als duizeligheid gepaard gaat met nekklachten.  Achterliggende ideeen hierover zijn mogelijke gewrichtsbeperkingen in de nek door bv artrose of spierspanningen. Bruikbare diagnostische tests ontbreken echter.

Waarom dan toch Oefentherapie Cesar?

Spierspoeltjes in onze been en nekspieren geven informatie door naar onze hersenen over de positie van het lichaam en van het hoofd.  Vooral de spieren hoog in de nek, die zorg dragen voor een juiste hoofdbalans, dragen bij aan het gevoel van evenwicht. Veranderingen in het functioneren van de gewrichten en de spieren kunnen leiden tot veranderde informatie naar de hersenen. Daardoor wordt er verkeerde informatie teruggegeven naar de houdingsspieren om ons evenwicht te bewaren. Ondanks dat er geen problemen met het evenwichtssysteem zelf bestaan, kan dit toch leiden tot duizeligheid, een onstabiel gevoel of evenwichtsverlies.  Oorzaken van funktiestoornissen in de nek kunnen langzaam ontstaan door bv. artrose.  Acute oorzaken van duizeligheid waarbij de nek een mogelijke rol speelt, zien we vaak na ongevallen waarbij de nek betrokken is. 

Behandeling

De therapie bestaat uit diverse oefeningen om het spiergevoel in de nek te trainen. Ook zullen bepaalde spieren sterker gemaakt moeten worden voor stabiliteit van de nek. Andere spieren hebben juist ontspanning, rektechnieken of therapeutisch mobiliserende technieken nodig om soepeler te worden. Om de samenwerking tussen nek- en oogspieren te bevorderen, maken we gebruik van oefenmateriaal waarbij tegelijkertijd de ogen en de nek geoefend worden.

Vestibulaire Revalidatie

Vestibulaire Revalidatie is revalidatie van het evenwichtsorgaan door stapsgewijs oefeningen te doen, die geleidelijk aan in moeilijkheidsgraad opklimmen.